Arkusze pomysłu

Dzięki ciężkiej i długiej pracy udało się przesłać do LGD Dolina Wełny arkusze pomysłu na inwestycje i małe granty do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020. Grupa robocza w składzie Iwona Gruszka, Łukasz Zaranek i Damian Wachowiak opracowała blisko 60 pomysłów, które zostały spisane, wydrukowane i dostarczone do Doliny Wełny. Na ich podstawie (również biorąc pod uwagę arkusze od innych beneficjantów) zostały opracowane wskaźniki, które posłużą do wdrożenia LSR w nowej perspektywie. Warto także zauważyć, że jednym z 6-osobowej grupy opracowującej Lokalną Strategię Rozwoju obszaru LGD jest Łukasz Zaranek (jako przedstawiciel sektora publicznego i pozarządowego).

Listopad 5, 2015

Dodaj komentarz