Wielkopolska Odnowa Wsi 2016 bez Sołectwa Pruśce

W czerwcu Urząd Marszałkowski w Poznaniu ogłosił listę rankingową sołectw, które zakwalifikowały się i otrzymały dotację w ramach tegorocznej edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś w Programie Wielkopolska Odnowa Wsi. W ramach tego konkursu mieliśmy otrzymać dofinansowanie w kwocie 11.000 zł. Niemniej jednak aktualnie trwają starania, aby część zaplanowanych działań w tym roku została zrealizowana.

Read More Wielkopolska Odnowa Wsi 2016 bez Sołectwa Pruśce
Lipiec 18, 2016

Spotkanie w sprawie Odnowy Wsi

11 lutego 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie z inicjatywy kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Pawła Andrzejczaka odbyło się spotkanie z liderami Grup Odnowy Wsi wszystkich sołectw z terenu Gminy Rogoźno, które biorą udział w Programie Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Zostały omówione procedury oraz zdefiniowane potrzeby każdego z sołectw w ramach Programu na rok […]

Read More Spotkanie w sprawie Odnowy Wsi
Luty 24, 2016

Listopadowe spotkanie Zarządu

17 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Do Przodu. W agendzie spotkania znalazły się następujące tematy: przyjęcie nowych członków (przyjęto trzech członków), informacja Skarbnik o opłacaniu składek członkowskich za rok 2015, przyjęcie Regulaminu opłacania składek – link, prezentacja Planu Odnowy Miejscowości oraz dyskusja nad nim, omówiono także sprawy bieżące oraz poczynione pierwsze przygotowania do propozycji […]

Read More Listopadowe spotkanie Zarządu
Listopad 23, 2015

Zebranie wiejskie – Odnowa Wsi

24 września 2015 roku odbyło się tradycyjne jesienne zebranie wiejskie, którego głównym celem był podział funduszu sołeckiego na rok 2016. Dodatkowym istotnym punktem było podjęcie uchwał odnośnie: przystąpienia Sołectwa Pruśce do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi, wskazanie Stowarzyszenia Do Przodu jako Grupę Odnowy Wsi przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości przygotowanego przez Grupę Odnowy Wsi wyodrębnienie w funduszu […]

Read More Zebranie wiejskie – Odnowa Wsi
Wrzesień 30, 2015

Spotkanie w sprawie POMu.

8 września w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Pruścach odbyło się zorganizowane przez Łukasza Zaranka spotkanie dotyczące powstania Planu Odnowy Miejscowości (POM) oraz działań Sołectwa Pruśce w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Na zaproszenie organizatora przybyli przedstawiciele wszystkich organizacji i gremium, które działają na terenie Sołectwa. Obecni na spotkaniu byli: Iwona Gruszka (Szkoła Podstawowa), Henryk Karaś, […]

Read More Spotkanie w sprawie POMu.