Grant TESCO 2017

 

Celem projektu jest organizacja Turnieju Siatkówki Plażowej w Pruścach.

O projekcie w pytaniach i odpowiedziach:

Na jakie problemy i potrzeby lokalnej społeczności odpowiada projekt?
Brak aktywności fizycznej pociąga za sobą wiele problemów zdrowotnych, psychicznych i emocjonalnych, u mało aktywnych ruchowo ludzi częściej obserwuje się zaniżone poczucie własnej wartości, zwiększoną lękliwość i wyższy poziom stresu. Niniejszym projektem pragniemy odpowiedzieć na potrzeby sportowe mieszkańców, które umożliwia integrację społeczności lokalnej, a także pobudzą zainteresowanie młodzieży i dorosłych sportem. Ponadto wąska oferta wydarzeń sportowo-rekreacyjnych powoduje, iż młodzi ludzie nie mają możliwości zagospodarowanie swojego wolnego czasu.

Jakie działania obejmuje projekt?
Projekt obejmuje wykonanie boiska do siatkówki plażowej oraz zmodernizowanie istniejącego boiska (do dwóch tygodni). Następnie przeprowadzona będzie akcja pozyskania sponsorów i partnerów wydarzenia oraz rekrutacja drużyn siatkarskich (przewiduje się udział 32 drużyn z terenu Wielkopolski). Ta część prac opierać się będzie głównie na pracy wolontariuszy (członków Stowarzyszenia). Wydarzenie promowane będzie w lokalnych mediach (prasa, portale internetowe) oraz w social mediach i na plakatach. Punktem kulminacyjnym będzie dwudniowy Turniej Siatkówki Plażowej rozgrywany: 1 dzień systemem grupowym (8 grup po 4 drużyny – dwie najlepsze awansują), 2 dzień systemem brazylijskim (do dwóch przegranych meczów). Projekt zakłada zakup wyposażenia drugiego boiska oraz osłony na słupki na istniejące boisko, koszty paliwa dla maszyn wykorzystanych do prac ziemnych oraz na zakup piasku. Ponadto środki finansowe posłużą na zakup pucharów, medali, drobnych nagród oraz kupno kolumny aktywnej w celu stałego komentowania wydarzeń na boiskach. Ponadto przeznaczono kwotę na wynagrodzenia dla sędziów i ubezpieczenie.

Jakie korzyści dzięki projektowi odniesie lokalna społeczność? Jakie jest planowane zaangażowanie lokalnej społeczności?
Korzyścią dla społeczności lokalnej będzie powstanie boiska do siatkówki plażowej. Fakt ten będzie głównym źródłem zaangażowania społeczności lokalnej w realizacji tego zadania. Lokalni rolnicy, przedsiębiorcy wezmą na siebie ciężar wykonania prac ziemnych udostępniając specjalistyczne sprzęt (wraz z obsługą), członkowie rady sołeckiej oraz sołtys z funduszu sołeckiego przekażą środki na zakup napojów na turniej, szkoła podstawowa udostępni stoły i ławki oraz źródło prądu, ochotnicza straż pożarna zabezpieczy imprezę pod kątem bezpieczeństwa. Mieszkańcy będą także wolontariuszami podczas Turnieju Siatkówki Plażowej.