Kolejna umowa z LGD Dolina Wełny podpisana!

9 stycznia prezes naszego Stowarzyszenia – Łukasz Zaranek podpisała umowę na realizację grantu w ramach PROW 2014-2020 z Stowarzyszenie “Dolina Wełny”. Grant opiewający na 17.589 zł zostanie wydatkowany na projekt pn. Rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Pruśce wraz z małą architekturą. W ramach grantu zakupione zostaną kolejne elementy siłowni zewnętrznej, betonowy stół pingongowy oraz ławeczka, kosz na śmieci i tablica informacyjna. Zakończenie projektu jeszcze w 2019 roku.

Styczeń 12, 2019