Kolejny grant dla Stowarzyszenia Do Przodu!

W czerwcu odbyło się posiedzenie Rady LGD Dolina Wełny, podczas którego oceniane były wnioski w naborze grantowym. Nasz wniosek wniosek, w ramach chcemy rozbudować siłownię zewnętrzną w Pruścach oraz dołożyć elementy małej architektury: m.in. betonowy stół pingpongowy czy ławeczkę zajął drugie miejsce na liście rankingowej i został skierowany do realizacji. Wartość projektu to blisko 18.000 zł.
Jego realizacja nastąpi najprawdopodobniej w drugiej połowie 2019 roku.

Lipiec 4, 2018