Konkurs grantowy LGD Dolina Wełny

W mijającym tygodniu złożyliśmy wniosek w naborze na “budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” Lokalnej Grupy Działania “Dolina Wełny”.
Celem projektu jest powstanie ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w Pruścach.
Wnioskowana kwota to 18.800 zł.
Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie konkursu grantowego.

Wrzesień 30, 2017