Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa w Pruścach

Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa w Pruścach zbudowano w latach 1869-1871 staraniem ówczesnych właścicieli – Szułdrzyńskich. Orientowany, w stylu eklektycznym usytuowany przy drodze z Prusiec do Siernik. Dach i hełm kryte blachą miedzianą. Kościół jest trójnawowy, pseudobazylikowany, z podzielonym na całej szerokości nawy głównej prezbiterium. Z oby stron prezbiterium niskie przybudówki, z których południowa z zakrystią – poprzedzona jest sienią. Trójkondygnacyjna prostokątna wieża mieści w przyziemiu kruchtę. Dwuspadowy dach przykrywa nawę i prezbiterium, natomiast przybudówki posiadają osobne daszki pulpitowe. Hełm wieży jest zwieńczony kulą i krzyżem. W narożnikach korpusu znajdują się skarpy przechodzące w niskie wieżyczki z namiotowymi daszkami. Nawa i prezbiterium tworzą jedną przestrzeń halową. Nawy boczne oddzielone są od nawy głównej arkadami wspartymi na filarach. Na sklepieniu konchowym prezbiterium malowidła przedstawiające świętych apostołów Piotra i Pawła oraz sceny z życia i męczeńskiej śmierci św. Stanisława Biskupa.

Polichromia sklepienia z 1981 roku (wyk. T. Szukała) według projektu ks. Janusza Rakoczego. Na uwagę zasługuję ołtarz główny z XVIII wieku z obrazem św. Stanisława Biskupa z drugiej połowy XIX wieku, płaskorzeźba – symbol Ducha Świętego, gipsowa chrzcielnica z XIX wieku, konfesjonał z XIX wieku, drewniana empora chóru muzycznego z XIX wieku wsparta na czterech filarach. W kościele znajdują się także relikwie św. Stanisława,  które przekazał kardynał Franciszek Macharski (z inicjatywy kardynała Karola Wojtyły). 23 kwietnia 1982 roku arcybiskup Jerzy Stroba konsekrował sanktuarium św. Stanisława Biskupa. Relikwie umieszczone są w feretronie przypominającym Złotą Kopułę Katedry Wawelskiej, zwieńczonym figurką św. Stanisława. Parafia w Pruścach nazywana jest Małym Sanktuarium Św. Stanisława Biskupa.

„Dzisiejszy wygląd świątyni, a także wiele cennych inicjatyw podjętych przed laty w parafii, to zasługa mojego poprzednika, ks. Janusza Rakoczego – mówi ks. Szczepan Szymendera, który rok temu objął funkcję proboszcza parafii w Pruścach. – To właśnie dzięki ks. Rakoczemu wyremontowano kościół, a także wybudowano kaplicę pw. Męczeństwa św. Jana w pobliskim Wiatrowie. Za swe zasługi ks. Rakoczy otrzymał w 1998 r. Order św. Stanisława. Cztery lata później zorganizował po raz pierwszy Światowy Zjazd Kawalerów i Dam Komandorii św. Stanisława w Pruścach. Dzięki niemu wiejska parafia stała się miejscem odwiedzin wielu znamienitych gości z Polski i Europy.”

Na wieży kościoła znajduje się mały dzwon z XIX wieku. Parafia, chyba jedyna w Polsce, a może nawet na świecie ma własny herb i własną flagę, wg projektu Andrzeja Wyrwy, prof. UAM w Poznaniu.