List poparcia dla ścieżki rowerowej!

Podczas czwartkowego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia jednogłośnie został przyjęty list poparcia dla inicjatywy radnego Łukasza Zaranka odnośnie wniosku do Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka o umieszczenie w planach budżetowych Województwa Wielkopolskiego inwestycji: budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej 241 na odcinku Pruśce-Rogoźno. Zarząd Stowarzyszenia z pełną aprobatą odniósł się do wniosku tym bardziej, iż w zadaniach statutowych Stowarzyszenia są takie działania jak: wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy nowych i modernizacji istniejących dróg i sieci telekomunikacyjnych, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego czy wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki. Poniżej treść listu.

list poparcia

Czerwiec 11, 2015