Listopadowe spotkanie Zarządu

button (5)17 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Do Przodu. W agendzie spotkania znalazły się następujące tematy: przyjęcie nowych członków (przyjęto trzech członków), informacja Skarbnik o opłacaniu składek członkowskich za rok 2015, przyjęcie Regulaminu opłacania składek – link, prezentacja Planu Odnowy Miejscowości oraz dyskusja nad nim, omówiono także sprawy bieżące oraz poczynione pierwsze przygotowania do propozycji Stowarzyszenia na rok 2016. Oprócz Zarządu w spotkaniu brała udział wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Listopad 23, 2015

Dodaj komentarz