LSR Doliny Wełny przyjęty!

95538
Z wielką radością przyjęliśmy fakt, że Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Wełny, której nasze stowarzyszenie jest członkiem, a nasz prezes wchodzi w skład Rady Stowarzyszenia, bardzo wysoko zostało ocenione przez komisję w Urzędzie Marszałkowskim i znalazło się na wysokiej 10 pozycji wśród wszystkich LGD, a wyłączając grupy rybackie na 7 miejscu! Świadczy to o tym, że umowa między UMWW a Doliną Wełny będzie opiewała na pełną wskazaną sumę 9 mln złotych na lata 2016-2020.

Kwiecień 22, 2016