Noworoczne posiedzenie Zarządu

2 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyły także członkinie komisji rewizyjnej. Podczas posiedzenia omówione zostały tematy: realizacja grantu LGD – budowa wiaty, podpisanie umowy na kolejny grant z LGD Dolina Wełny, realizacja grantu Fundacji Santander pn. Historia malowana farbami, wstępne omówienie powstania sekcji dla pań przy Stowarzyszeniu. Podjęto także uchwałę dot. przyjęcia dwóch nowych członków.

Styczeń 3, 2019