Dane

DO PRZODU-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej, Kulturalnej, Gospodarczej i Sportowej Sołectwa Pruśce powstało z inicjatywy Łukasza Zaranka w lutym 2015 roku. 21 kwietnia 2015 zostało wpisane do KRS pod nr 0000554183.

NIP to 6060094350.
REGON: 361313995
Nr konta bankowego (Bank Spółdzielczy): 95 8951 0009 3901 7981 2000 0010