Władze

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Łukasz Andrzej Zaranek – Prezes Zarządu
Iwona Gruszka – Wiceprezes Zarządu
Damian Wachowiak – Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Maciejewski – Sekretarz
Alina Dworakowska-Nowicka – Skarbnik
Henryk Karaś – Członek Zarządu
Piotr Czarnecki – Członek Zarządu (do 13.02.2017r)
Arleta Nowicka (od 13.02.2017r.)

KOMISJA REWIZYJNA:

Artur Czajkowski – Przewodniczący KR
Małgorzata Królczyk – Wiceprzewodnicząca KR
Aneta Karaś – Sekretarz KR