Otwarci na pomoc!

21 kwietnia podczas zebrania Zarządu jednogłośnie podjęliśmy uchwałę dotyczącą przyznania darowizny na zakup łóżka rehabilitacyjnego niepełnosprawnej mieszkance naszego Sołectwa.

Jeszcze w kwietniu podpisana będzie umowa darowizny i nastąpi przekazanie środków pieniężnych.
Niestety nasze zasoby finansowe nie pozwalają na pomoc w szerszym zakresie, stąd też jeśli chciałbym zasilić nasze konto, abyśmy mogli w skuteczniej działać. Więcej informacji w zakładce WSPOMÓŻ NAS!

Kwiecień 23, 2017