Nasz prezes Wiceprzewodniczacym Rady LGD Dolina Wełny

Podczas wyjazdowego szkolenia członków Rady oraz pracowników Biura LGD Dolina Wełny w Hermanowie nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Stowarzyszenia. Reprezentujący nasze Stowarzyszenie prezes Łukasz Zaranek został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady. Przewodniczącym natomiast Radni wybrali Radosława Kubisza z Wapna.

Gratulujemy!

Październik 15, 2016