Nasz projekt w Programie “Równać Szanse”

Celem Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “Równać Szanse” jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie.

[wds id=”13″]

W tegorocznej edycji jednym z ocenianych projektów będzie projekt naszego Stowarzyszenia pn. “Wiejska Akademia Twórczego Rozwoju”. Jego celem jest zdobycie przez młodzież nowych umiejętności i kompetencji społecznych, w tym:umiejętnościami autoprezentacji, twórczego myślenia, współpracy i komunikacji w grupie, skutecznego wyrażania własnych opinii i realizacji własnych celów, poszerzania horyzontów, poznania warsztatu dziennikarstwa prasowego, sztuki fotografii, wrażliwości na sztukę współczesną, rękodzielnictwo czy umiejętności teatralnych nakierowanych na rozwój umiejętności personalnych. Pobocznym celem projektu jest zwiększenie dostępu młodzieży z terenów wiejskich Gminy Rogoźno do różnych form spędzania wolnego czasu i dóbr kultury zgodnie z jej potrzebami i oczekiwaniami. Działania projektu ukierunkowane są na poznawanie okolicy i regionu,co przyczyni się do wzrostu świadomości na temat możliwości wykorzystania lokalnych zasobów. Projekt realizowany będzie jako cykl zajęć praktycznych: fotograficzno-artystyczne, rękodzielnicze, dziennikarskie, teatralne, trening umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy będą kształcić umiejętności badawcze, twórcze i pracy zespołowej. Autorem projektu jest Łukasz Zaranek.

W grudniu ogłoszenie wyników. W razie przychylnego rozstrzygnięcia jeszcze w tym roku rozpoczniemy rekrutację!
Trzymajcie kciuki!

Październik 25, 2016