Do Przodu z grantem na budowę wiaty!!!

Ogólne

Written by:

Nasz wniosek złożony w naborze na rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej polegający na budowie wiaty w miejscowości Pruśce znalazł się we wnioskach, które otrzymają dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020!!

Comments are closed.