Rekrutacja do młodzieżowej drużyny piłki nożnej

 

Reaktywujemy naszą sołecką młodzieżową drużynę piłki nożnej. Zachęcamy do zgłaszania swoich dzieciaków do druzyny. Czas na zgłoszenie mija z końcem kwietnia. Po tym dniu ustalimy dzień/dni treningów oraz miejsce (w grę wchodzi boisko w Pruścach oraz Siernikach), a także ewentualny podział na grupy wiekowe (jeśli zajdzie potrzeba).

Kwiecień 6, 2016