Sprawozdawcze Zebranie Członków ‘Do Przodu’

Nasze pierwsze Zebranie Sprawozdawcze odbyło się 11 marca 2016r. w klasie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach. W pierwszej części odbyło się wręczenie nagród Laureatom fotograficznego konkursu choinkowego (relacja pod linkiem: https://do-przodu.pl/?p=618). W dalszej części przystąpiono do realizacji kolejnych punktów. Na przewodniczącego wybrany został Łukasz Zaranek – prezes stowarzyszenia, a na protokolanta wiceprezes – Iwona Gruszka. Przedstawione zostały sprawozdania: sprawozdanie z działalności za rok 2015, które przedstawił Łukasz Zaranek, sprawozdanie finansowe za rok 2015, przedstawione przez Bartłomieja Maciejewskiego oraz sprawozdania z prac komisji rewizyjnej, które zaprezentował Artur Czajkowski. Plan działalności na rok 2016 zaprezentował prezes. Po tej części odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami oraz nad planami stowarzyszenia na rok bieżący. Następnie omówiona została zaproponowana przez Zarząd zmiana w Statucie. Po wyjaśnieniu przyczyn zmiany przystąpiono do głosowań nad uchwałami. Przyjęto trzy uchwały: wprowadzającą zmianę w Statucie, upoważnienia dla Zarządu w sprawie uchwały o zmianie Statutu, a także przyjmującą sprawozdania za rok 2015 oraz plan na rok 2016. Podczas wolnych głosów Łukasz Zaranek poinformował o rozmowach z potencjalnymi sponsorami oraz potrzebach stowarzyszenia w najbliższym roku. W zebraniu brało udział 13 członków (na 41 zapisanych).

 

Marzec 12, 2016