Rok 2017

Celem projektu zgłoszonego w 2017 roku do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi jest zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej pod kątem integracyjno-rekreacyjnym mieszkańców miejscowości Sierniki (Sołectwo Pruśce, gm. Rogoźno, pow. Obornicki). Zagospodarowanie to odbędzie się poprzez uporządkowanie miejsca na działce gminnej o nr 316/9 (boisko wiejskie) oraz ustawienie kontenera socjalnego – jako miejsca dla spotkań i integracji mieszkańców wsi oraz miejsca na prowadzenie działań dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Siernik i okolicy.

Dlaczego ten projekt?

Zagospodarowanie przestrzeni boiska wiejskiego w Siernikach poprzez ustawienie kontenera socjalnego spowoduje, że mieszkańcy Siernik wzbogacą się o miejsce spotkań i integracji środowiskowej, albowiem dotychczas wieś nigdy takiego miejsca nie posiadała. Warto dodać, iż wieś liczy (wg stanu na 20 lutego br.) 212 mieszkańców, w tym 48 mieszkańców do 18 roku życia. Kontener posłużyłby jako miejsce do prowadzenia zajęć dla najmłodszych mieszkańców (zajęcia prowadzone byłyby przez Stowarzyszenie Do Przodu w ramach różnych projektów, do których stowarzyszenie będzie aplikować), a także aktywizacji osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie kontener będzie pełnił funkcje gospodarczą, tj. znajdować się w nim będzie pomieszczenie dla wszelkiego rodzaju asortymentu sportowego (wapno, maszynka do wapna, siatki, chorągiewki, ławki i in.). Pomieszczenie wykorzystywane będą rzecz mieszkańców, w którym skoncentruje się życie kulturalno-rekreacyjne wsi. Wieś Sierniki, to wieś popgrowska o typowej dla tego typu obszarów strukturze społecznej, dlatego też istotna będzie również aktywizacja społeczności wiejskiej i włączenie jej w inicjatywy kulturalno-rekreacyjne we wsi i sołectwie. Wspólny wysiłek przy pracach porządkowych pozytywnie wpłynie także na budowanie trwałych więzi wśród mieszkańców. Ponadto realizacja projektu zdecydowanie poprawiła walory estetyczne sołectwa.