Sołtys | Rada Sołecka

Sołtysem Sołectwa jest: Henryk Karaś.

Rada Sołecka w kadencji 2015-2019:

  1. Zaranek Łukasz
  2. Gruszka Iwona
  3. Olendrowicz Zenon
  4. Karaś Aneta
  5. Wachowiak Damian
  6. Pawlak Waldemar
  7. Grabicki Jarosław
  8. Bosacki Adam

 

Statut Sołectwa Prusce link.