Spotkanie w sprawie POMu.

8 września w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Pruścach odbyło się zorganizowane przez Łukasza Zaranka spotkanie dotyczące powstania Planu Odnowy Miejscowości (POM) oraz działań Sołectwa Pruśce w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Na zaproszenie organizatora przybyli przedstawiciele wszystkich organizacji i gremium, które działają na terenie Sołectwa. Obecni na spotkaniu byli: Iwona Gruszka (Szkoła Podstawowa), Henryk Karaś, Waldemar Pawlak (sołtys i rada sołecka), ksiądz proboszcz Szczepan Szymendera (Parafia św. Stanisława w Pruścach), Alina Dworakowska-Nowicka, Bartłomiej Maciejewski (Zarząd stowarzyszenia Do Przodu), Zenon Olędrowicz, Jarosław Grabicki (OSP w Pruścach).
Podczas spotkania Łukasz Zaranek przedstawił procedurę przystąpienia do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi, omówił zanalizowane ankiety konsultacyjne, a także przedstawił propozycję harmonogramu działań w ramach Programu.

Omówione został także sposób finansowania. Tutaj prowadzący wskazał źródła: fundusz sołecki, budżet gminy, budżet Do Przodu i OSP, a także dofinansowanie, o które będziemy się starać. Było to pierwsze “robocze” spotkanie.
Z pewnością niejedno w tym temacie się jeszcze odbędzie, a relację z kolejnych, na pewno zostaną zreferowane na naszej stronie.

Dodaj komentarz