Sprawozdanie z działalności za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu
Stowarzyszenia Do Przodu
na Walne Zebranie Sprawozdawcze
w dn. 17.02.2017r.

 

 1. Działalność organizacyjna:

 

W 2016 roku Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie:

 

Prezes – Łukasz Zaranek

Wiceprezes – Iwona Gruszka

Wiceprezes – Damian Wachowiak

Sekretarz – Bartłomiej Maciejewski

Skarbnik – Alina Dworakowska-Nowicka

Członek – Henryk Karaś

Członek – Piotr Czarnecki/Arleta Nowicka (na mocy zapisów Statutu)

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 12 zebrania. Zebrania odbyły się:

 1. 05.2016r. – spotkanie dotyczące realizowania projektu FIO
 2. 05.2016r. – spotkanie organizacyjne poświęcone omówienie etapów planowania strategii rozwoju organizacji
 3. 05.2016r. – analiza mocnych i słabych stron organizacji w analizie SWOT
 4. 05.2016r. – analiza otoczenia, czyli składników wewnętrznych w analizie SWOT
 5. 06.2016r. – definiowanie celów strategicznych
 6. 06.2016r. – wybór najważniejszych celów do realizacji
 7. 06.2016r. – opracowanie harmonogramu działań na lata 2017-2020
 8. 06.2016r. – zaplanowanie ewaluacji i monitoringu strategii
 9. 06.2016r. – omówienie szkicu strategii rozwoju, wnoszenie uwag
 10. 06.2016r.- spotkanie podsumowujące tworzenie Strategii Rozwoju
 11. 06.2016r. – sprawy formalne związane z projektem FIO oraz omówienie akcji letniej w Sołectwie Pruśce
 12. 10.2016r. – omówienie wniosku w programie „Równać Szanse”

Na dzień 31.12.2016r. stowarzyszenie liczy ___ członków zwyczajnych oraz 0 członków honorowych i 0 członków wspomagających.

 

 

 1. Działalność statutowa.

Realizując cele statutowe stowarzyszenie zorganizowało lub współorganizowało następujące imprezy i działało w następujących sprawach:

 • 8 marca – Dzień Kobiet (współorganizator)
 • 12 czerwca – festyn sportowo-rodzinny w Pruścach (współorganizator)
 • 23-24 lipca – Turniej siatkówki plażowej w Pruścach
 • 10 lipca – Pruśce Cup 2015 – turniej piłki nożnej w Pruścach
 • 31 lipca – półmetek wakacji w Siernikach
 • 6-7 sierpnia – turniej piłkarski Play Fair Play na orliku w Rogoźnie
 • 7 sierpnia – Euro Cup 2016 junior turniej dla dzieci w Siernikach
 • 27 sierpnia – Dożynki Sołeckie (współorganizator)
 • Udział w konkursie Społecznik 2.0 organizowanym przez Bank Spółdzielczy – awans do etapu finałowego (30 najlepszych). Projekt – Place zabaw dla dzieciaków – integracja dla starszaków.
 • Złożenie kwiatów w trakcie uroczystości gminnych związanych z Narodowym Dniem Niepodległości (11.11.)

Ponadto Stowarzyszenie realizowało:

Projekt pn. „Rozwój i promocja Stowarzyszenia Do Przodu” w ramach Wielkopolskiej Wiary z FIO Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (2.600zł), oraz konkursy fotograficzne: „Wakacje w obiektywie”, „Konkurs dyniowy na halloween” oraz wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez TESCO – DecydujeszPomagamy, przegraliśmy z projektem z Chodzieży. Przez okres wiosenno-letni odbywały się treningi dla dzieciaków.

Stowarzyszenie nasze stanowi Grupę Odnowy Wsi. W ramach tego programu (mimo braku dotacji z Urzędu Marszałkowskiego) udało się zrealizować:

– piłkochwyt na boisku w Pruścach,

– cztery elementy siłowni zewnętrznej,

– stojak na rowery,

– trzy kosze na śmieci,

– bramki o wymiarach 3×2 metry na boisko w Siernikach i Pruścach.

 

Ponadto w dniu 21.12.2016r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadała Stowarzyszeniu numer identyfikacyjny wpisujący nas w ewidencję producentów, co upoważnia nas do aplikowania o środki z PROW 2016-2020 (LGD).

 

 • Inna działalność:

W ramach omawianego okresu sprawozdawczego na bieżąco była prowadzona strona internetowa stowarzyszenia: www.do-przodu.pl, wykupiony został jedynie nowy hosting (100zł/rok – ze środków prywatnych) zakupione logo stowarzyszenia, został naprawiony baner stowarzyszenia (darczyńcą Mirosław Swiniarski).

Ponadto nasze Stowarzyszenie jako członek Lokalnej Grupy Działania Dolina Wełny posiada przedstawiciela w Radzie Stowarzyszenia – organie decyzyjnym. Osobą delegowaną do tego gremium jest prezes – Łukasz Zaranek (zastępca przewodniczącego Rady)

Podczas całego roku w wielu z podejmowanych działań nie do przecenienia jest rola osób, firm i instytucji, które z nami współpracowały. Przy tej okazji bardzo serdecznie chciałbym w imieniu Zarządu podziękować: LGD Dolina Wełny – prezesowi Janusowi Woźniakowi i pracownikom Biura, Szkole Podstawowej w Pruścach i Pani Iwonie Gruszce – dyrektor, Sołtysowi Sołectwa Henrykowi Karasiowi, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruścach – Prezesowi Zenonowi Olendrowiczowi i całemu Zarządowi, firmom: Lea Fashion Ewy Jaworskiej, MyGym z Rogoźna, Akademii Lecha Poznań w Rogoźnie, Greven Logistik Damiana Gruszki oraz licznym Wolontariuszom, którzy poświęcając swój czas pomagali w organizacji imprez. Bez Was nie było by możliwe realizowanie naszych działań.