Sprawozdanie z działalności za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Zarządu
Stowarzyszenia Do Przodu
na Walne Zebranie Sprawozdawcze
w dn.
27.02.2018r.

1. Działalność organizacyjna.

W 2017 roku Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie:

Prezes – Łukasz Zaranek

Wiceprezes – Iwona Gruszka

Wiceprezes – Damian Wachowiak

Sekretarz – Bartłomiej Maciejewski

Skarbnik – Alina Dworakowska-Nowicka

Członek – Henryk Karaś

Członek – Arleta Nowicka

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 3 zebrania. Zebrania odbyły się:

13.02.2017r. – omówienie spraw bieżących

21.04.2017r. – przekazanie darowizny niepełnosprawnej mieszkańce sołectwa

01.07.2017r. – tematem spotkania było omówienie projektu grantowego LGD Dolina Wełny oraz przyjęcie nowego członka.

2. Działalność statutowa.

Realizując cele statutowe stowarzyszenie zorganizowało lub współorganizowało następujące imprezy i działało w następujących sprawach:

 • Dzień Kobiet (współorganizator)

 • wiosenny rajd rowerowy do rezerwatu Dębina

 • festyn sportowo-rodzinny w Pruścach (współorganizator)

 • spływ kajakowy (LGD Dolina Wełny)

 • Turniej siatkówki plażowej w Pruścach (w ramach FIO 2017)

 • półmetek wakacji w Siernikach

 • turniej piłkarski Play Fair Play na orliku w Rogoźnie

 • Euro Cup 2017 junior turniej dla dzieci w Siernikach (wspólnie ze Stowarzyszeniem Baranek)

 • Dożynki Sołeckie (współorganizator)

 • Złożenie kwiatów w trakcie uroczystości gminnych związanych z Narodowym Dniem Niepodległości oraz Świętem Konstytucji 3 Maja.

 • Zapaleni znicza na grobie śp. Stanisława Szulca Powstańca Wielkopolskiego w dniu 99.rocznicy wybychu Powstania


Ponadto Stowarzyszenie po raz kolejny otrzymało grant w wysokości 4.380 zł na realizację projektu „Turniej Siatkówki Plażowej – Beach Volley 2017”. Brało udział w konkursie o grant Tesco (zajęliśmy 2. miejsce). Złożony został także wniosek w konkursie Fundacji BZ WBK Bank Młodych Mistrzów Sportu oraz projekt pod nazwą „Mądrze! Kreatywnie! Rodzinnie” w konkursie Centrum Dla Rodziny Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom. Zorganizowany został konkurs z okazji 2. urodzin Stowarzyszenia,

Stowarzyszenie stanowi Grupę Odnowy Wsi. W ramach tego programu (mimo braku dotacji z Urzędu Marszałkowskiego) udało się wdrożyć zadanie: zakup kontenera socjalnego w miejscowości Sierniki, który zostanie ustawiony na wiosnę 2018 roku.

Uchwałą Zarządu została także przekazana darowizna w wysokości 200zł na rzecz mieszkanki naszego sołectwa jako wkład własny rodziny do zakupu łóżka rehabilitacyjnego.

Najistotniejszym jednak działaniem w 2017 roku jest wybór napisanego przez Stowarzyszenie wniosku w naborze grantowym LGD Dolina Wełny. Jego przedmiotem będzie budowa ogólnodostepnej, niekomercyjnej wiaty biesiadnej wraz z wyposażenim w stoły i ławki. Wysokość grantu – 18.800 zł. Termin realizacji II/III kwartał 2018.

3. Inna działalność:

Ponadto nasze Stowarzyszenie jako członek Lokalnej Grupy Działania Dolina Wełny posiada przedstawiciela w Radzie Stowarzyszenia – organie decyzyjnym. Efektem współpracy z LGD było zorganizowanie dla nas spływu kajakowego na trasie Jaracz-Oborniki.Ponadto LGD Dolina Wełny sfinansowało udział naszej skarbniczki Aliny Dworakowskiej-Nowickiej w szkoleniu: „wybrane aspekty księgowości i prawa budowlanego dla organizacji pozarządowych” organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego.

Prezes wziął udział w szkoleniu w Centrum Bukowska, które dotyczyło rozliczania dotacji FIO Wielkopolska Wiara 2017.

Ponadto nasza organizacja zarejestrowana jest w programie fanimani.pl, gdzie możemy otrzymywać środki poprzez zakupy w internecie. Opublikowane zostały także artykuły na naszej stronie internetowe: Pomagając nam – pomagasz sobie, czyli słów kilka o uldze podatkowej”, „Dlaczego warto wspierać organizacje pozarządowe?”, „Wieś ma sens!”.