Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Do Przodu
na Walne Zebranie Sprawozdawcze
w dn. 11.03.2016r.

 

 1. Działalność organizacyjna:

 

Do Przodu to stowarzyszenie, które powstało na mocy zebrania założycielskiego z dn. 21 lutego 2015 roku, w którym uczestniczyło 21 członków założycieli. Zebranie wybrało komitet założycielski, w skład którego weszli: Iwona Gruszka, Damian Wachowiak oraz Łukasz Zaranek. Zadaniem komitetu było złożenie odpowiednich dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Podczas tego spotkania został wybrany także Zarząd i Komisja Rewizyjna w następujących składach:

 

Prezes – Łukasz Zaranek

Wiceprezes – Iwona Gruszka

Wiceprezes – Damian Wachowiak

Sekretarz – Bartłomiej Maciejewski

Skarbnik – Alina Dworakowska-Nowicka

Członek – Henryk Karaś

Członek – Piotr Czarnecki

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Artur Czajkowski

Wiceprzewodniczacy – Małgorzata Królczyk

Sekretarz – Aneta Karaś

 

Ze względu na decyzję Sądu, w dni 19 marca odbyło się kolejne Zebranie Członków Założycieli, podczas którego został przyjęty tekst jednolity Statutu – zgodny z wytycznymi Sądu.

Dnia 21 kwietnia – czyli dokładnie dwa miesiące od zebrania założycielskiego – Stowarzyszenie otrzymało wpis do KRS (pod numerem 0000554183) tym samym uzyskując osobowość prawną. Jednocześnie został nadany numer NIP oraz REGON. Prezes wraz ze Skarbnikiem założyli konto stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie. Do Urzędu Skarbowego zostało wysłane zgłoszenie NIP-8. Została także zakupiona pieczątka stowarzyszenia.

19 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym ustalono wymiar rocznej składki w wysokości 30 zł.  Podczas tego spotkania został także nakreślony plan działalności do końca 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 4 zebrania, z których powstały protokoły. Zebrania odbyły się:

 1. 06.2015r. – podczas zebrania przyjęto nowych członków, dyskutowano nad propozycją wysokości składki członkowskiej, ustalono propozycje działalności w roku 2015.
 2. 11.2015r. – podczas zebrania przyjęto regulamin opłacania składek członkowskich, omówiono harmonogram przystąpienia do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi, zaprezentowano Plan Odnowy Miejscowości, przyjęto wniosek do Burmistrza Rogoźna w sprawie przekazania działki w miejscowości Stare.
 3. 12.2015r. – podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do Lokalnej Grupy Działania Dolina Wełny.
 4. 12.2015r. – podjęto uchwałę w sprawie wskazania osoby do reprezentowania stowarzyszenia w LGD Dolina Wełny.

Na dzień 31.12.2015r. stowarzyszenie liczy 41 członków zwyczajnych oraz 0 członków honorowych i 0 członków wspomagających.

 1. Działalność statutowa.

Realizując cele statutowe stowarzyszenie zorganizowało lub współorganizowało następujące imprezy i działało w następujących sprawach:

 • 8 marca – Dzień Kobiet (współorganizator)
 • 31 maja 2015r. – festyn sportowo-rodzinny w Pruścach (współorganizator)
 • Trzy wnioski na mikrodotacje organizowane z FIO organizowane przez Centrum PISOP – projekty: Ekosołectwo, integracja, razem lepiej-razem weselej
 • 11 lipca – Turniej siatkówki plażowej 3-osobowej w Pruścach
 • 19 lipca – Pruśce Cup 2015 – turniej piłki nożnej w Pruścach
 • 1 sierpnia – zabawa taneczna w Pruścach
 • 2 sierpnia – Euro-Cup turniej dla dzieci w Siernikach
 • 1-2 sierpnia – turniej Play Fair Play w Rogoźnie
 • 23 sierpnia – rajd rowerowy ścieżkami sołectwa Pruśce (Pruśce-Sierniki-Marlewo-Wojciechowo-Stare)
 • Wakacje w obiektywie – konkurs fotograficzny
 • 29 sierpnia – Dożynki Sołeckie (współorganizator)
 • Udział w konkursie Społecznik 2.0 organizowanym przez Bank Spółdzielczy – awans do etapu finałowego (30 najlepszych). Projekt – Place zabaw dla dzieciaków – integracja dla starszaków.
 • Napisanie Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa.
 • Konkurs na zdjęcie choinki – rozstrzygnięcie dzisiaj.

 

 • Inna działalność:

W ramach omawianego okresu sprawozdawczego została także założona strona internetowa stowarzyszenia: www.do-przodu.pl, zakupione logo stowarzyszenia, zakupiony baner, który towarzyszył nam podczas każdej z organizowanej imprez, odbyło się także spotkanie dotyczące złożenia arkuszy pomysłu do LGD Dolina Wełny.