FIO Wielkopolska Wiara 2016

“Rozwój i promocja stowarzyszenia Do Przodu” to projekt, który w 2016 roku realizowaliśmy w ramach mikrodotacji FIO Wielkopolska Wiara. Dzięki temu mogliśmy opracować strategię rozwoju organizacji, zakupić niezbędny do funkcjonowania sprzęt, a także szereg gadżetów, które posłużyły i posłużą w promocji naszego stowarzyszenia. Aktualnie projekt ten został rozliczony, a sprawozdanie zostało przyjęte przez Centrum PISOP.
Projekt otrzymał dotację w wysokości 2.600 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie i przyczynili się do jego zrealizowania.

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA DO PRZODU
NA LATA 2017-2020