Szkolenie w CDR

3 kwietnia nasz Skarbnik – Alina Dworakowska-Nowicka dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Dolina Wełny wzięła udział w szkoleniu pn. „Wybrane aspekty księgowości i prawa budowlanego dla organizacji pozarządowych” zorganizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu.

Szkolenie było dobrą okazją do poszerzenia wiedzy przez osoby na co dzień pracujące w sektorze pozarządowym i stykające się z projektami, operacjami inwestycyjnymi, a także z osobami planującymi realizację takich przedsięwzięć, a także wykonujące czynności księgowe w organizacjach pozarządowych lub czynności pomocnicze z zakresu rozliczania projektów inwestycyjnych.

Kwiecień 7, 2017