Umowa z Centrum PISOP podpisana!

30 maja prezes Łukasz Zaranek i wiceprezes Iwona Gruszka podpisali umowę na realizację projektu pn.” Rozwój i promocja stowarzyszenia Do Przodu”, na który zostało nam udzielone dofinansowanie w ramach mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016 w wysokości 2.600 zł. Podpisane egzemplarze umowy wraz z niezbędnymi załącznikami zostały wysłane drogą pocztową do siedziby Centrum PISOP w Poznaniu. Po podpisaniu jej przez stronę grantodawcy pieniądze zostaną przelane na nasze konto i będziemy mogli przystąpić do realizacji zadań.

Czerwiec 2, 2016