Umowa z LGD Dolina Wełny podpisana!

5 lipca doszło do podpisania umowy między Lokalną Grupą Działania Dolina Wełny, reprezentowaną przez prezesa Janusza Woźniaka i skarbnik Danutę Gomulec, a prusieckim Stowarzyszeniem Do Przodu, w imieniu którego podpis złożył prezes Łukasz Zaranek.

Umowa ta jest zwieńczeniem wygranego przez Stowarzyszenie naboru grantowego z 2017 roku.
Celem projektu, którego autorem jest radny Zaranek jest wybudowanie ogólnodostępnej wiaty biesiadnej w Pruścach oraz zakup wyposażenia w postaci ławek i stołów. Kwota dofinansowania opiewa na 18.800 zł i jest w pełni refundowana. Niemniej jednak w momencie podpisania umowy Stowarzyszenie Do Przodu musiało mieć zabezpieczone na swoim koncie 20% tej kwoty.

Termin realizacji inwestycji to 9 miesięcy od momentu podpisania umowy, ale jak zapewnia Łukasz Zaranek, jeszcze w tym roku z wiaty będzie można korzystać.

Warto dodać, że w czerwcu nastąpiło rozstrzygnięcie kolejnego naboru grantowego, w którym projekt radnego Zaranka, dotyczący rozbudowy siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury, znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej i otrzymał dofinansowanie w kwocie blisko 18.000 zł.

Lipiec 10, 2018