Walne Zebranie Członków


17 lutego w przyjaznych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach odbyło się Walne Zebranie Członków podsumowujące okres sprawozdawczy 2016. W spotkaniu wzięło udział 17 członków Stowarzyszenia (na 24 zapisanych). Podczas spotkania prezes Łukasz Zaranek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016 oraz planów na rok bieżący. Wiceprezes Iwona Gruszka zaprezentowała sprawozdanie finansowe, a Aneta Karaś – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej sprawozdanie tejże komisji.
Podczas Zebrania przyjęto także zmiany w Statucie organizacji, które wynikały z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. W ramach tegoż powołano także Pełnomocnika Stowarzyszenia, którym została Aneta Karaś.
Szeroko omówiony został harmonogram działań na rok 2017, szczególnie mocno podkreślone zostały działania związane z aplikowaniem o małe granty z PROW do LGD Dolina Wełny (jesień 2017), a także działalność Stowarzyszenia jako Grupy Odnowy Wsi – w tym roku planowane jest postawienie kontenera socjalnego w Siernikach.
Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie w czasie roku 2016.

Luty 25, 2017