Wielkopolska Odnowa Wsi 2016 bez Sołectwa Pruśce

W czerwcu Urząd Marszałkowski w Poznaniu ogłosił listę rankingową sołectw, które zakwalifikowały się i otrzymały dotację w ramach tegorocznej edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś w Programie Wielkopolska Odnowa Wsi.
W ramach tego konkursu mieliśmy otrzymać dofinansowanie w kwocie 11.000 zł. Niemniej jednak aktualnie trwają starania, aby część zaplanowanych działań w tym roku została zrealizowana.

Lipiec 18, 2016