4 listopada 2016

Biniewo

Biniewo to wieś położona na północ od Marlewa. Dawniej wchodziła w skład dominium siernickiego.