Zebranie Członków Stowarzyszenia!

19 czerwca w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II odbyło się Walne Zebrania Członków naszego stowarzyszenia. Głównym punktem spotkania było ustalenie wysokości składki członkowskiej. Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie propozycję przedstawioną przez Zarząd, tj. 30 zł na rok. Ponadto prezes Łukasz Zaranek przedstawił propozycje działań stowarzyszenia wespół ze Szkołą Podstawową i Radą Sołecką na zbliżające się wakacje. Ponadto ustalono harmonogram imprez, które – miejmy nadzieję – uda się zrealizować (szczegóły już niebawem).
Członkowie Stowarzyszenia zgłosili także swoje pomysły na najbliższe kilka miesięcy. Wśród nich znalazł się pomysł zorganizowania zabawy andrzejkowej, rajdu rowerowego na orientację, czy turnieju strzelania z wiatrówki.

Czerwiec 20, 2015