Zmiana w składzie Zarządu!

button (5)W związku z rezygnacją Piotra Czarneckiego spowodowaną brakiem odpowiedniej ilości wolnego czasu na działania Zarządu stowarzyszenia na spotkaniu Zarządu w dniu 13 lutego została przyjęta uchwała o przyjęciu rezygnacji Piotra. Jednocześnie Zarząd działając na podstawie Statutu (punkt 39) przyjął w miejsce ustępującego Członka Zarządu Arletę Nowicką. Serdecznie gratulujemy!

Luty 14, 2017